gå til forsiden

obsnatur.dk _

Folkelig naturovervågning

OBSnatur, et samarbejdsprojekt mellem Friluftsrådet og ConDidact, arrangerede i perioden 2006-2011 14 forskellige naturjagter. I naturjagterne blev der eftersøgt meget forskellige dyre- og plantearter lige fra snegle, padder og mariehøns til pattedyr, vinterfugle og anemoner. Missionen for OBSnatur var at inddrage befolkningen - både eksperter og lægfolk - i naturovervågningen for at få nyttige informationer om naturen og for at øge befolkningens opmærksomhed omkring naturen. Og den mission må siges at være lykkedes. Projektet var oprindeligt tidsbegrænset til 3 år, men på grund af projektets store succes - ikke mindst med de meget folkekære vinterfugletællinger, som hvert år engagerede omkring 5000 fugletællere - blev projektet forlænget yderligere to år. Den sidste naturjagt på obsnatur.dk var Find Foråret 2011. Siden afslutningen har man på websitet danske-dyr.dk genoptaget naturjagterne og har arrangeret Den store Edderkoppejagt 2011, Den store Sneglejagt 2012 og Den store Mariehønejagt 2013. Disse aktiviteter er målrettet skoler, naturskoler mm, som har tegnet abonnement på danske-dyr.dk.

Gå til obsnatur.dk