gå til forsiden

Firmaet bliver til

Ideen fødes

I 1999 blev ideen til danske-dyr.dk født. Kim Conrad Petersen havde igennem de forudgående 10 år skrevet undervisningsmaterialer til det dengang nye fag, natur/teknik, for et af de største danske forlag.

På et møde om internettet, som også var forholdsvis nyt for de fleste mennesker, fik han idéen til danske-dyr.dk. Det var dengang, at det ikke var almindeligt i ret mange familier at have adgang til internettet – det var slet ikke alle børnefamilier, som havde en computer.

Fødslen var ikke let. Mediet var uoverskueligt, og mange investorer havde brændt fingrene gevaldigt. Under det, der senere blev til dot.com-boblen, var det vrimlet frem med ideer om mulighederne på internettet, men forbrugerne var ikke klar i det omfang, som investorerne forventede.

Allerede tidligt i forløbet kunne Metha Molsted, som selv har været lærer, dog se mulighederne og hun valgte at investere en del af den fornødne kapital.

Efter mange møder med blandt andet veletablerede forlag, som ikke ønskede at være med, lykkedes det at få grundlagt anpartsselskabet ConDidact i tæt samarbejde med Center for Avanceret Teknologi (CAT), Roskilde. CAT er et selskab, som hjælper iværksættere med at finde den fornødne kapital til at komme i gang. CAT stiller blandt andet krav til iværksætteren om at oprette en professionel bestyrelse og om at lave strategiplaner, der strækker sig 3-5 år frem i tiden.

Således godt hjulpet i gang på det forretningsmæssige område kunne ConDidact etablere sig som et digitalt forlag med den danske grundskole som primær målgruppe.

Todelt ledelse

En del af strategiplanerne har gået ud på at styrke den administrative ledelse i ConDidact, så Kim kunne få lejlighed til udelukkende at koncentrere sig om udviklingen. Det medførte, at Lars Juul Jensen i 2004 indtrådte som leder af administrationen og siden 2008 har fungeret som ConDidacts administrerende direktør.

Produkter

Flere portaler

Arbejdet med strategiplaner har blandt andet betydet, at nye portaler er kommet til, så danske-dyr.dk har fået selskab af verdens-dyr.dk, frilaesning.dk, europas-lande.dk og inenglishplease.dk.

I samarbejde med Friluftsrådet har ConDidact udviklet OBSnatur.dk og Danmarksrejsen.dk.

Siden 2004 har ConDidact haft en svensk afdeling, som senere er blevet et selvstændigt firma, ConDidact AB, hvorfra portalerne svenska-djur.se og världens-djur.se sælges til de svenske grundskoler.

Udvikling af læringsressourcer

Digitale læringsressourcer opererer i et helt nyt felt. Ganske vist har forskellige former for e-læring fundet sted i mange år, men det er kun gennem de seneste ca. 10 år, at digitale læringsressourcer har vundet frem i de danske grundskoler.

Det giver nogle meget store udfordringer for både forlag, lærere og elever. De etablerede forlag har måttet omstille sig fra at være baseret på bøger og papir til en digital form. Det har givet plads til mange nye spillere i den danske forlagsbranche, hvor ConDidact var et af de første og efterhånden veletablerede forlag, som udelukkende satsede på de digitale medier. Men også mange andre virksomheder, der måske hidtil har ligget i kanten af forlagsmarkedet, har budt ind med nye og spændende ting. Det hilser vi velkommen og finder det inspirerende for alle at komme videre med nye og spændende læringsressourcer.

Genkendelighed

Men digitaliseringen har også medført problemer. Blandt andet er det blevet væsentlig vanskeligere at overskue et digitalt læringsmateriale. I fag- og grundbøgernes tid var det nok at kigge på forsiden, indholdsfortegnelsen og bagsiden for derefter at fordybe sig i et par opslag og derudfra vurdere bogens og de tilknyttede materialers kvaliteter. Det er unægteligt blevet meget vanskeligere med digitale materialer, da man oftest bliver præsenteret for en side ad gangen.

Derfor forsøger vi i udviklingen af nye læringsportaler at skabe en ensartethed og genkendelighed, så lærere og elever på relativ kort tid kan tilegne sig et naturligt flow gennem vore læringsportaler. Det skal helst ikke tage for mange klik at nå frem til det ønskede indhold.

I ConDidact har vi valgt selv at udvikle vore læringsportaler helt fra den indledende analyse over flowstudier og grafiske mock ups af de færdige sider til programmeringen. På den måde bestemmer vi selv, hvordan vores produkter skal se ud og fungere helt fra begyndelsen.

Tilskudskriterier

ConDidacts læringsportaler opfylder alle kravene til Undervisningsministeriets tilskudskriterier 2013 for øget anvendelse af it i folkeskolen – og vi tilstræber også at opfylde kriterierne i de kommende år. Det sker blandt andet ved, at vi jævnligt relancerer vore portaler, så de nyeste digitale og faglige landvindinger kan medtages. I 2014 relancerer vi derfor danske-dyr.dk og verdens-dyr.dk for fjerde gang siden udgivelsen af den første udgave i 2003. Frilaesning.dk og Europas-lande.dk er trods deres i forhold til danske-dyr.dk korte levetid allerede blevet relanceret i hhv. 2012 og 2013.

Unik position

Allerede i 2003 udkom danske-dyr.dk. I dag kan vi se, at forskellen på en digital udgave som den daværende danske-dyr.dk og en bog med samme emne ikke var overvældende stor. Men det til trods – eller måske netop derfor – blev danske-dyr.dk en succes. Den første udgave overholdt nogle meget få og gennemskuelige elementer:

  • dyr er populære
  • faglig viden og dyr er en væsentlig del af blandt andet natur/teknik
  • teksterne blev didaktiseret – vi skriver ikke til børn – vi skriver til elever
  • faglige informationer skulle findes på flere niveauer, så det var eleven og ikke læreren, forfatteren eller redaktøren, der bestemte niveauet
  • alt skulle være webbaseret – cd rom’er var ved at blive upopulære
  • ikke alle lærere havde erfaringer med internettet, så hvis man kendte et link og tilbageknappen i browseren, kunne man være med.

Undervisningsmiddelprisen 2004

Med disse få og overskuelige retningslinjer lykkedes det at skabe en digital læringsportal, som både elever og lærere fandt brugbar i undervisningen. I 2004 blev danske-dyr.dk belønnet med Undervisningsmiddelprisen, som Undervisningsministeriet og fagbladene Folkeskolen og Gymnasieskolen står bag.

Den Store Edderkoppejagt

I 2004 lavede vi også den første store web-2.0-event i Danmark. Det var Den Store Edderkoppejagt, som i sin korthed gik ud på, at vi mobiliserede elever helt ned til 1. klasse fra hele landet til at gå på jagt efter tre edderkoppearter: hvepseedderkop, kvadratedderkop og korsedderkop. Førstnævnte art var ny for Danmark, mens de to andre ”altid” har været her. I løbet af bare en måned fik vi over 1000 indberetninger om hvepseedderkopper fra hele landet, og eleverne var med til at tegne nye udbredelseskort for arten. I dag ligger alle data, som er valideret af biologer, tilgængelige i al fremtid for alle i hele verden – lægmand og forsker – på en server under DANbif på Københavns Universitet.